โลโก้ แคคตัส - https://treehouse-nation.com/

วิธีกําจัดไรแดง ศัตรูตัวร้ายของแคตตัส

วิธีกําจัดไรแดง

เมื่อพูดถึงไรแดง หรือ ไรแดงแคคตัส หรือ ไรแมงมุมแดงคันซาวา ก็จะเป็นที่ทราบกันว่าเป็นศัตรูตัวร้ายของแคคตัส ซึ่งไรแดงศัตรูพืชขนาดเล็กทั้ง 2 ชนิดนี้นั้น จะทำความเสียหายอย่างมากต่อพืชตระกูลแคคตัส เพราะเจ้าไรแดงแคคตัส หรือ เจ้าไรแมงมุมแดงคันซาวา เหล่านี้ จะสร้างเส้นใหญ่เล็ก ๆ และทำให้เกิดจุดสีดำ หรือจุดสีน้ำตาลบนแคคตัส ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาของผู้ปลูกแคคตัสกันอย่างมากมาย เพราะนอกจากจะทำลายความสวยงาม แล้วยังส่งผลให้ต้นแคคตัสยืนต้นตายอีกด้วย วันนี้เราจึงนำเสนอ วิธีกําจัดไรแดง และ ไรแดงแคคตัส หรือ ไรแมงมุมแดงคันซาวา เหล่านี้ โดยการใช้วิธีตามธรรมชาติไม่พึ่งพาสารเคมี ดังต่อไปนี้

https://www.baanlaesuan.com/238639/garden-farm/farm-guru/aphid_cactus

วิธีกําจัดไรแดง ศัตรูตัวร้ายของแคตตัส โดยการใช้ เชื้อราบิวเวอเรีย

การใช้วิธีตามธรรมชาติ ไม่พึ่งพาสารเคมี วิธีกําจัดไรแดงศัตรูตัวร้ายของแคตตัส โดยการใช้ เชื้อราบิวเวอเรีย โดยเชื้อราบิวเวอร์เรียนั้น เป็นเชื้อราที่มีเส้นใยสีขาว จัดเป็นเชื้อราที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ สามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด ด้วยการผลิตเอนไซม์ ซึ่งเป็นพิษต่อแมลงศัตรูพืช และเข้าทำลายแมลงดังกล่าว โดยสปอร์เชื้อราซึ่งเราฉีดพ่นไปโดนตัวของแมลงศัตรูพืช จะเกาะที่ผนังลำตัวของแมลง และเข้าสู่แมลงทางผิวหนัง หรือทางรูหายใจ หรือบาดแผลบนลำตัว จากนั้นเชื้อราบิวเวอเรีย ก็จะงอกสปอร์แทงทะลุผิวหนัง และสร้างเส้นใหญ่มากมายขึ้นมา พร้อมกับปล่อยเอนไซม์เข้าทำลายแมลง ทำให้แมลงกินอาหารไม่ได้ และตายไปในที่สุด แต่ไม่มีผลร้ายกับต้นแคคตัส จึงเป็นวิธีใช้ธรรมชาติกำจัดธรรมชาติ วิธีกําจัดไรแดง ที่ไม่ทิ้งสารเคมีตกค้างหรือเป็นอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น

วิธีกําจัดไรแดงศัตรูตัวร้ายของแคตตัส โดยการใช้ ออทุส

การใช้วิธีตามธรรมชาติวิธีกําจัดไรแดง ศัตรูตัวร้ายของแคตตัส โดยไม่พึ่งพาสารเคมี โดยการใช้ ออทุส ออทุสนั้นเป็นเอมไซม์ ประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่า ไซแอมไมท์ โอไม้ท์ ใช้กำจัดไรแมงมุมแดงคันซาวา ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืช ซึ่งจะสร้างเส้นใหญ่สีขาวเหมือนใยแมงมุม และทำให้แคคตัสเกิดเป็นจุดสีดำหรือ สีน้ำตาล ทำให้เกิดความเสียหายและยืนต้นตาย วิธีการใช้คือ ใช้ออทุส ฉีดพ่นให้ทั่วถึงต้นแคคตัสโดยมีอัตราการใช้ที่ 2 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร พ่นติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำลายไรแมงมุมแดงคันซาวา ที่เพิ่งออกจากไข่ด้วย จากนั้นไรแมงมุมแดงคันซาวา จะถูกเอมไซม์ทำลายส่วนผิวหนัง และตายไปในที่สุด แต่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับต้นแคคตัส

https://www.thairath.co.th/content/588698

ลองเลือกวิธีกําจัดไรแดง ศัตรูตัวร้ายของแคตตัส โดยใช้วิธีการกำจัดแนวออแกนิกส์เหล่านี้ เพื่อให้ต้นแคคตัสของคุณ เจริญเติบโต สวยงาม และไม่ถูกทำลายด้วยไรแดง หรือ ไรแดงแคคตัส หรือ ไรแมงมุมแดงคันซาวา และยังเป็นวิธีที่เฟรนลี่กับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://treehouse-nation.com/มือใหม่หัดปลูกแคคตัส

เครดิตภาพ
https://canva.com

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โลโก้ แคคตัส - https://treehouse-nation.com/

Social Media

Most Popular

Tags