โลโก้ แคคตัส - https://treehouse-nation.com/

แนะนํา แคคตัส ถังทอง ปลูกง่ายชื่อเสริมมงคล

แคคตัส ถังทอง

Echinocactus grusonii หรือ Kroenleinia grusonii หรือที่รู้จักกันในหมู่เซียนแคคตัสชาวไทยว่า แคคตัส ถังทอง หรือที่รู้จักกันในชื่อ แคคตัสถังทองยักษ์ กระบองเพชรรูปทรงคล้ายถัง หรือ ลูกบอลสีทอง เป็นกระบองเพชรชนิดหนึ่งซึ่งมีถิ่นกําเนิดที่งเม็กซิโก และ ตะวันออกกลาง แคคตัสถังทองยักษ์ และแคคตัสถังทอง ไซส์ใหญ่ จะหายากและใกล้สูญพันธุ์ในป่า แต่ปลูกง่าย อีกทั้งชื่อก็เสริมมงคล ปกติ แคคตัสถังทอง วิธีเลี้ยงจะไม่ยาก ในธรรมชาติมักจะเติบโตในหินภูเขาไฟบนเนินเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 1,400 เมตร (4,600 ฟุต) แต่ในเม็กซิโก จำนวนประชากรแคคตัสถังทองยักษ์  กลับลดลงอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ 1990 โดยสาเหตุมาจากการสร้าง เขื่อนซีมาปัน และ อ่างเก็บน้ำ ในฮิดัลโก

https://www.dek-d.com/board/knowledge/3927014/

แนะนํา แคคตัส ถังทอง ปลูกง่ายชื่อเสริมมงคล

1. ลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ ของ แคคตัสถังทอง ปลูกง่ายชื่อเสริมมงคล ถังทองไซส์ใหญ่ 

แคคตัสถังทอง ถังทองไซส์ใหญ่ แคคตัสถังทองยักษ์ แคคตัสถังทองยักษ์ จะมีลักษณะลำต้นเป็นทรงถัง คล้ายลูกโลกทรงกลมขนาดใหญ่ เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ อาจมีความสูงมากกว่า 1 เมตรหรือ 3.3 ฟุต และมีอายุขัยมากกว่า 30 ปี ในโครงสร้างรูปถังนั้น จะปรากฏเป็นโครงซี่ถึง 35 ซี่ ในแคคตัสที่โตเต็มที่ พร้อมกับโครงซี่เหล่านี้ จะมีหนามแหลมที่มีลักษณะยาวตรง หรือโค้งเล็กน้อย และเป็นเฉดสีเหลืองทองต่าง ๆ จึงเป็นที่มาของชื่อ แคคตัสถังทอง เป็นชื่อที่เสริมมงคล เพาะปลูกได้ง่าย เป็นถังทอง ไซส์ใหญ่ ซึ่งจะนำโชคลาภ มาสู่ผู้ที่เพาะปลูก แคคตัสถังทองยักษ์พันธุ์นี้

https://www.lazada.co.th/products/15-17echinocactus-grusonii-i1522838696.html

2. แคคตัส ถังทอง ปลูกง่าย วิธีเลี้ยงไม่ยุ่งยาก

แคคตัส ถังทองเป็นกระบองเพชรที่เหมาะสําหรับการปลูกในบ้าน การปลูกในเรือนกระจก บนเฉลียง หรือห้องกระจกในร่มประเภทอื่น ๆ ที่มีแสงแดดเพียงพอ อย่างไรก็ตามถังทอง ไซส์ใหญ่ ดูเหมือนจะมีปัญหาอย่างมากในการออกดอกในบ้าน แคคตัสถังทองยักษ์ เป็นกระบองเพชรที่ถือว่าปลูกง่าย และเติบโตอย่างรวดเร็วในสภาพอากาศที่อบอุ่นทั่วโลก แต่ต้องการการระบายน้ำที่ดี ด้วยการรดน้ำาน้อยลงในฤดูหนาว น้ำส่วนเกินในช่วงเวลาอากาศเย็น อาจทํารากให้เน่าได้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Golden_Barrel_cactus,_Huntington_Desert_Garden.jpg

สรุปสั้น ๆ ปลูกแคคตัส ถังทอง ให้รดน้ำเมื่อดินเริ่มแห้ง ก่อนและระหว่างฤดูหนาว ไม่ต้องรดน้ำ ดินปลูก ต้องระบายน้ำได้ดีเพียงพอ การเพิ่มกรวดหรือก้อนกรวดขนาดเล็กที่เสริมการระบายน้ํา เปลี่ยนกระถางใหม่ปีละครั้ง ให้อาหารปุ๋ยทุก 4 สัปดาห์ด้วยปุ๋ยโพแทสเซียมสูง ในช่วงฤดูร้อน เพียงเท่านี้แคคตัส ถังทองของคุณ ก็จะเจริญเติบโตงดงามได้อย่างแน่นอน

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

โลโก้ แคคตัส - https://treehouse-nation.com/

Social Media

Most Popular

Tags