การกราฟแคคตัส คืออะไร

การกราฟแคคตัส คืออะไร

แคคตัสสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยหลายวิธี วันนี้จะมาแนะนำการขยายพันธุ์อีกที่หนึ่งของแคคตัส เรียกว่าการกราฟ เราจะมาทำความรู้จักกันว่า การกราฟแคคตัส คืออะไร และเราจะกราฟแคคตัสทำไม วันนี้เราจะมาหาคำตอบกัน การกราฟแคคตัส คืออะไร กราฟ หรือเรียกว่า การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการต่อยอด ซึ่งในการขยายพันธุ์แคคตัสด้วยการกราฟนั้น เป็นการนำหน่อพันธุ์ของแคคตัสที่เราต้องการขยายพันธุ์มาทำการกราฟ หรือมาทำการต่อยอดบนแคคตัสอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเราจะเรียกว่าตอ โดยบริเวณตอนั้นต้องมีคุณสมบัติคือ สามารถที่จะหาอาหารได้ดี ต้องแข็งแรงและโตเร็ว เพื่อที่จะสามารถนำอาหารไปเลี้ยงหน่อพันธุ์ได้ เพราะหน่อพันธุ์บนยอดนั้นจะไม่สามารถหาอาหารได้เองเลย แล้วเราจะกราฟแคคตัสทำไม เหตุผลที่เราต้องกราฟแคคตัสนั้นเพราะว่า การกราฟมีข้อดีมากมายหลากหลาย แต่ถึงอย่างนั้นก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะมาว่าด้วยเรื่องข้อดีข้อเสียของการกราฟแคคตัสกันต่อ ข้อดีของการกราฟแคคตัส ข้อดีของการกราฟแคคตัสมีมากมาย การกราฟแคคตัสนั้นสามารถที่จะร่นระยะเวลาในการเลี้ยงดูให้สั้นลงได้ เพราะปกติแคคตัสนั้นจะใช้เวลานานกว่าที่จะเติบโต อย่างน้อยก็โตไม่ทันความต้องการของตลาด แต่หากเราใช้วิธีการกราฟนั้น จะทำให้หน่อโตเร็วกว่าหน่อที่เติบโตบนรากของตัวเอง อีกทั้งแคคตัสบางชนิดนั้นยังไม่สามารถที่จะสังเคราะห์แสงเองได้ หน่อของแคคตัสที่เป็นสีต่าง ๆ ที่ไม่มีสีเขียวปนเลยจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงเอง เพราะไม่มีคลอโรฟิลล์ ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะล่อรากเพื่อลงปลูกได้ จำเป็นต้องใช้การกราฟเพื่อให้หน่อพันธุ์อาศัยอาหารจากตอแทน หน่อของแคคตัสบางชนิดนั้นรากมาค่อนข้างยาก หากใช้วิธีต่าง ๆ แล้วยังไม่มีราก การกราฟนั้นเป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้หน่อเจริญเติบโตบนตอกราฟต่อไปได้ และที่ดีที่สุดคือ การกราฟยังเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะสามารถช่วยต่อชีวิตแคคตัสของเราได้ ตัวอย่างเช่น พันธุ์หายากราคาแพง หรือเป็นแม่พันธุ์นั้น การกราฟสามารถที่จะช่วยชีวิตแคคตัสที่ป่วยหรือเน่าได้ บางครั้งอาจจะต้องปาดเนื้อทิ้งจนเหลือเพียงชิ้นส่วนเล็ก ๆ สามารถนำชิ้นส่วนที่เหลือนั้นมากราฟจนแตกหน่อใหม่และเติบโตต่อไป […]