วิธีกําจัดไรแดง ศัตรูตัวร้ายของแคตตัส

วิธีกําจัดไรแดง

เมื่อพูดถึงไรแดง หรือ ไรแดงแคคตัส หรือ ไรแมงมุมแดงคันซาวา ก็จะเป็นที่ทราบกันว่าเป็นศัตรูตัวร้ายของแคคตัส ซึ่งไรแดงศัตรูพืชขนาดเล็กทั้ง 2 ชนิดนี้นั้น จะทำความเสียหายอย่างมากต่อพืชตระกูลแคคตัส เพราะเจ้าไรแดงแคคตัส หรือ เจ้าไรแมงมุมแดงคันซาวา เหล่านี้ จะสร้างเส้นใหญ่เล็ก ๆ และทำให้เกิดจุดสีดำ หรือจุดสีน้ำตาลบนแคคตัส ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาของผู้ปลูกแคคตัสกันอย่างมากมาย เพราะนอกจากจะทำลายความสวยงาม แล้วยังส่งผลให้ต้นแคคตัสยืนต้นตายอีกด้วย วันนี้เราจึงนำเสนอ วิธีกําจัดไรแดง และ ไรแดงแคคตัส หรือ ไรแมงมุมแดงคันซาวา เหล่านี้ โดยการใช้วิธีตามธรรมชาติไม่พึ่งพาสารเคมี ดังต่อไปนี้ https://www.baanlaesuan.com/238639/garden-farm/farm-guru/aphid_cactus วิธีกําจัดไรแดง ศัตรูตัวร้ายของแคตตัส โดยการใช้ เชื้อราบิวเวอเรีย การใช้วิธีตามธรรมชาติ ไม่พึ่งพาสารเคมี วิธีกําจัดไรแดงศัตรูตัวร้ายของแคตตัส โดยการใช้ เชื้อราบิวเวอเรีย โดยเชื้อราบิวเวอร์เรียนั้น เป็นเชื้อราที่มีเส้นใยสีขาว จัดเป็นเชื้อราที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ สามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด ด้วยการผลิตเอนไซม์ ซึ่งเป็นพิษต่อแมลงศัตรูพืช และเข้าทำลายแมลงดังกล่าว โดยสปอร์เชื้อราซึ่งเราฉีดพ่นไปโดนตัวของแมลงศัตรูพืช จะเกาะที่ผนังลำตัวของแมลง และเข้าสู่แมลงทางผิวหนัง หรือทางรูหายใจ หรือบาดแผลบนลำตัว จากนั้นเชื้อราบิวเวอเรีย ก็จะงอกสปอร์แทงทะลุผิวหนัง และสร้างเส้นใหญ่มากมายขึ้นมา […]