แคคตัส แมมนกฮูก เลี้ยงอย่างไรให้สวย

แมมนกฮูก

สำหรับคนรักกระบองเพชรแล้ว ส่ิงที่เราจะรักและทะนุถนอมมากไปกว่าลูกแท้ ๆ ก็มีแต่เหล่าต้นกระบองเพชรน้อย ๆ ที่คอยเฝ้าดูแลเอาใจยิ่งกว่าไข่ในหินเสียอีก เพราะกว่าจะเพาะเลี้ยงให้รอดจากมวลหมู่แมลง โรคภัยไข้เจ็บ จนเติบโตแข็งแรง มีดอกใบสวย ๆ ให้ได้ชื่นชม ก็ผ่านความทุ่มเทศึกษาเลี้ยงดูมาไม่น้อย โดยเฉพาะแคคตัสยอดนิยมอย่าง แมมนกฮูก หรือ Owl Eye Cactus แคคตัสจิ๋วแต่แจ๋ว ที่คนเลี้ยงต้องเปลี่ยนความเชื่อเดิม ๆ เรื่องการทนแดดทนฝนของกระบองเพชรในทะเลทรายไปเสียใหม่ เพราะเจ้าแคคตัสแมมนกฮูก Owl Eye Cactus เหล่านี้ ก็ต้องการการดูแลพิเศษและมีความชอบ รวมถึงข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์เช่นกัน วันนี้เราจะพาไปชมวิธีการเลี้ยงแมมนกฮูกกันค่ะ จุดเริ่มต้นของ Owl Eye Cactus หรือ แมมนกฮูก เจ้าแมมนกฮูกน้อยของเรานี้ เดินทางมาไกลจากประเทศเม็กซิโก และเป็นพืชตระกูล Mammillaria ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาละติน ที่หมายถึงหนามขนาดเล็กที่โครงสร้างคล้ายนม ซึ่งประเทศไทยนิยมนำมาเพาะพันธุ์ให้กับแฟนแคคตัสได้นำกลับไปเลี้ยงดูที่บ้าน โดยแคคตัสแมมนกฮูก หรือแมมนกฮูกนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่ลักษณะกลมมนของทรงต้น ล้มรอบโดยโครงสร้างหนามที่ปกคลุม ทั้งยังมีความพิเศษตรงที่ แมมนกฮูก จะแตกหน่อแยกเป็น 2 หน่อ มีลักษณะคล้ายตานกฮูก โดยดอกของแมมนกฮูกยังมีสีสวยน่ารักให้เลือกชมด้วย […]