การ แยกพอตแคคตัส คืออะไร แล้วทําได้อย่างไร

แยกพอตแคคตัส

เมื่อน้องแคคตัสของเราเริ่มที่จะงอกและเจริญเติบโตไปได้ในระดับหนึ่ง พอขึ้นมาเริ่มเยอะแล้ว เราจะต้องย้ายกระถางเปลี่ยนดิน เพื่อให้แคคตัสเหล่านั้นได้แยกย้ายกันไปและเจริญเติบโตในกระถางอื่น ๆ มากขึ้น แบบนี้เราเรียกว่า การ แยกพอตแคคตัส แต่เราจะสามารถแยกพอตแคคตัสได้เมื่อไหร่ แคคตัสของเราต้องเจริญเติบโตขนาดไหน ต้นอ่อนแคคตัสต้องมีอายุกี่เดือนถึงจะสามารถแยกได้ และมีกี่วิธี ทำอย่างไรบ้าง ดังนั้นเราจะมาคุยกันเรื่อง การแยกพอตแคคตัส เมื่อไหร่เราจะสามารถ แยกพอตแคคตัส ได้ คำถามที่ว่า เมื่อไหร่เราจะสามารถแยกพอตแคคตัสได้ วิธีการที่ง่ายที่สุดที่เราจะรู้ว่าเมื่อไหร่นั้น เราไม่ควรจะไปดูที่อายุของต้นอ่อนแคคตัสของเรา แต่ควรจะดูดที่การเจริญเติบโตของต้นอ่อนนั้น ทำให้เราไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่า แคคตัสอายุเท่าไหร่จึงจะสามารถแยกพอตได้ บางพอตอาจมีอายุ 4-5 เดือน บางพอตอาจโตช้า ใช้เวลา 7-8 เดือนเลย แม้แต่ในพอตเดียวกัน ก็ยังมีต้นที่ทั้งโตช้าและโตเร็วไม่เท่ากันด้วย ดังนั้นเราจึงมองที่ขนาดของแคคตัสและความแออัด ซึ่งขนาดของต้นอ่อนที่โตพอที่จะสามารถแยกพอร์ตได้ จะอยู่ที่ประมาณ 1 เซนติเมตรขึ้นไป หากเรานำต้นอ่อนที่มีขนาดค่อนข้างเล็กมาก ๆ มาทำการแยกพอต พอแยกไปแล้วต้นอ่อนจะอ่อนแอ และมีโอกาสจะตายง่ายขึ้น วิธีการแยกพอตแคคตัส เราจะสามารถแยกพอตแคคตัสด้วยกันได้ 2 วิธี ซึ่งวิธีแรกก็คือ การถอนลงไปปลูกในดินใหม่ทีละต้น อีกแบบคือ การล้างรากและตัดแต่งราก ทั้ง 2 […]